Begroting 2021 - 2024

Programma's

Omgevingskwaliteit

Taakvelden

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

13.292

25,8 %

Baten

8.400

16,2 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:38:47 met de export van 10/21/2020 14:20:40