Begroting 2021 - 2024

Bijlagen

Meerjaren investeringsplanning

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Gemeentehuis

800

Parkeerplaatsen centrum

250

Kindplein west (excl. Bernardus)

9.500

Pont over de Vecht

235

Brug Junne

1.000

Aanpak Laarakkers

800

800

Uitvoering Verkeersplan

360

Sporthal De Slaghen

40

Zwembad Carrousel

19

Toren N.H. Kerk

22

Voormalige school Fluitekruid

289

Voormalige school Koningin Juliana

27

Riolering Laarakkers

1.620

Totaal

14.962

800

0

0

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:38:47 met de export van 10/21/2020 14:20:40