Begroting 2021 - 2024

Programma's

Economie

Taakvelden

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

1.182

2,3 %

Baten

2.209

4,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:38:47 met de export van 10/21/2020 14:20:40