Begroting 2021 - 2024

Bijlagen

Reserves en voorzieningen meerjarig

Bedragen x € 1.000

1/1/'21

Rente

Toe-

Ont-

31/12/'21

voeging

trekking

Reserves algemeen

Algemene reserve

12.537

354

-812

12.079

Totaal reserves algemeen

12.537

0

354

-812

12.079

Bestemmingsreserves

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

394

-68

326

Reserve egalisatie rioolheffing

107

37

144

Totaal bestemmingsreserves

501

0

37

-68

470

Voorzieningen Grondbedrijf

Voorziening Centrumvisie

2.879

58

-2.937

0

Voorziening Bulemansteeg

365

7

372

VoorzieningLemele II

51

1

-52

0

Voorziening Haven Oost

1.790

36

1.826

Voorziening Rotbrink

948

19

967

Totaalvoorziening Grondbedrijf

6.033

121

0

-2.989

3.165

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening vervanging riolering

1.059

695

-410

1.344

Voorziening onderhoud riolering

1

1

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.060

0

695

-410

1.345

Voorziening dubieuze debiteuren

Voorziening dubieuze debiteuren AD

77

77

Voorziening dubieuze debiteuren SDV

401

401

Totaal voorzienig dubieuze debiteuren

478

0

0

0

478

Voorziening voor verplichtingen

Voorziening pensioenen wethouders

705

14

6

-62

663

Voorziening subsidie energieprestatie

53

53

Voorziening voor onderhoud gem. gebouwen

539

175

-177

537

Totaal voorzieningen verplichtingen

1.297

14

181

-239

1.253

Voorziening deelnemingen

Voorziening De Rotbrink

1.064

1.064

Voorziening Essent

25

25

Totaal voorziening deelnemingen

1.089

0

0

0

1.089

Totaal reserves

13038

0

391

-880

12.549

Totaal voorzieningen

9.957

135

876

-3.638

7.330

Totaal generaal

22.995

135

1.267

-4.518

19.879

Bedragen x € 1.000

1/1/'22

Rente

Toe-

Ont-

31/12/'22

voeging

trekking

Reserves algemeen

Algemene reserve

12.079

-827

11.252

Totaal reserves algemeen

12.079

0

0

-827

11.252

Bestemmingsreserves

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

326

-68

258

Reserve egalisatie rioolheffing

144

22

166

Totaal bestemmingsreserves

470

0

22

-68

424

Voorzieningen Grondbedrijf

Voorziening Centrumvisie

0

0

0

Voorziening Bulemansteeg

372

7

380

VoorzieningLemele II

0

0

0

Voorziening Haven Oost

1.826

37

1.862

Voorziening Rotbrink

967

19

986

Totaalvoorziening Grondbedrijf

3.165

63

0

0

3.228

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening vervanging riolering

1.344

710

-410

1.644

Voorziening onderhoud riolering

1

1

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.345

0

710

-410

1.645

Voorziening dubieuze debiteuren

Voorziening dubieuze debiteuren AD

77

77

Voorziening dubieuze debiteuren SDV

401

401

Totaal voorzienig dubieuze debiteuren

478

0

0

0

478

Voorziening voor verplichtingen

Voorziening pensioenen wethouders

663

13

5

-62

619

Voorziening subsidie energieprestatie

53

53

Voorziening voor onderhoud gem. gebouwen

537

175

-300

412

Totaal voorzieningen verplichtingen

1.253

13

180

-362

1.084

Voorziening deelnemingen

Voorziening De Rotbrink

1.064

1.064

Voorziening Essent

25

25

Totaal voorziening deelnemingen

1.089

0

0

0

1.089

Totaal reserves

12.549

0

22

-895

11.676

Totaal voorzieningen

7.330

76

890

-772

7.524

Totaal generaal

19.879

76

912

-1.667

19.200

Bedragen x € 1.000

1/1/'23

Rente

Toe-

Ont-

31/12/'23

voeging

trekking

Reserves algemeen

Algemene reserve

11.252

194

11.446

Totaal reserves algemeen

11.252

0

0

194

11.446

Bestemmingsreserves

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

258

-68

190

Reserve egalisatie rioolheffing

166

52

218

Totaal bestemmingsreserves

424

0

52

-68

408

Voorzieningen Grondbedrijf

Voorziening Centrumvisie

0

0

0

Voorziening Bulemansteeg

380

8

-396

-9

VoorzieningLemele II

0

0

0

Voorziening Haven Oost

1.862

37

1.900

Voorziening Rotbrink

986

20

1.006

Totaalvoorziening Grondbedrijf

3.228

65

0

-396

2.897

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening vervanging riolering

1.644

680

-410

1.914

Voorziening onderhoud riolering

1

1

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.645

0

680

-410

1.915

Voorziening dubieuze debiteuren

Voorziening dubieuze debiteuren AD

77

77

Voorziening dubieuze debiteuren SDV

401

401

Totaal voorzienig dubieuze debiteuren

478

0

0

0

478

Voorziening voor verplichtingen

Voorziening pensioenen wethouders

619

12

5

-62

574

Voorziening subsidie energieprestatie

53

53

Voorziening voor onderhoud gem. gebouwen

412

175

-277

310

Totaal voorzieningen verplichtingen

1.084

12

180

-339

937

Voorziening deelnemingen

Voorziening De Rotbrink

1.064

1.064

Voorziening Essent

25

25

Totaal voorziening deelnemingen

1.089

0

0

0

1.089

Totaal reserves

11.676

0

52

126

11.854

Totaal voorzieningen

7.524

77

860

-1.145

7.316

Totaal generaal

19.200

77

912

-1.019

19.170

Bedragen x € 1.000

1/1/'24

Rente

Toe-

Ont-

31/12/'24

voeging

trekking

Reserves algemeen

Algemene reserve

11.446

277

11.723

Totaal reserves algemeen

11.446

0

0

277

11.723

Bestemmingsreserves

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

190

-68

122

Reserve egalisatie rioolheffing

218

52

270

Totaal bestemmingsreserves

408

0

52

-68

392

Voorzieningen Grondbedrijf

Voorziening Centrumvisie

0

0

0

Voorziening Bulemansteeg

-9

0

-9

VoorzieningLemele II

0

0

0

Voorziening Haven Oost

1.900

38

1.938

Voorziening Rotbrink

1.006

20

1.026

Totaalvoorziening Grondbedrijf

2.897

58

0

0

2.955

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening vervanging riolering

1.914

680

-410

2.184

Voorziening onderhoud riolering

1

1

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.915

0

680

-410

2.185

Voorziening dubieuze debiteuren

Voorziening dubieuze debiteuren AD

77

77

Voorziening dubieuze debiteuren SDV

401

401

Totaal voorzienig dubieuze debiteuren

478

0

0

0

478

Voorziening voor verplichtingen

Voorziening pensioenen wethouders

574

12

5

-62

529

Voorziening subsidie energieprestatie

53

53

Voorziening voor onderhoud gem. gebouwen

310

175

-249

236

Totaal voorzieningen verplichtingen

937

12

180

-311

818

Voorziening deelnemingen

Voorziening De Rotbrink

1.064

1.064

Voorziening Essent

25

25

Totaal voorziening deelnemingen

1.089

0

0

0

1.089

Totaal reserves

11.854

0

52

209

12.115

Totaal voorzieningen

7.316

70

860

-721

7.525

Totaal generaal

19.170

70

912

-512

19.640

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:38:47 met de export van 10/21/2020 14:20:40