Begroting 2021 - 2024

Programma's

Bestuur en Bedrijfsvoering

Taakvelden

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

12.471

24,2 %

Baten

35.883

69,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:38:47 met de export van 10/21/2020 14:20:40